Статут

Статут

учнівського самоврядування
ДНЗ “Ковельського Центру ПТО”

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Ковельського професійного ліцею.         

 

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря навчального закладу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

 

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

 

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування ліцею є: Герб та Гімн ліцею.

 

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає структурі

 

Розділ 2 

Права, свободи, обов’язки 

Стаття 1

Кожен, хто навчається в ліцеї має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив ліцею;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган ліцею;
 • брати участь у будь-яких сферах ліцейного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • ставити питання про перебування в ліцеї учня, якщо той своїми діями порушує закони навчального закладу;
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
 • не з’явитися на урок тільки за домовленістю з класним керівником, майстром в/н за дозволом дирекції ліцею;
 • вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в ліцеї;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги викладача та майстра в/н по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів ліцею.

 

 Стаття 3

Закон “Про захист честі та гідності учня ліцею, викладача і працівника ліцею”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння, куріння та вживання наркотиків;
 • добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

 

Стаття 4

Повноваження голови ради ліцею (президента)

Обов’язки голова ради ліцею:

 • планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором ліцею, його заступниками;
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією ліцею, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в ліцеї. Є лідером!

 

Стаття 5

Заступники

 • є його найближчими помічниками;
 • за відсутності голови виконує його обов’язки;
 • допомагає голові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

 

Стаття 6

Повноваження міністрів та міністерств

Міністри:

 1. Керують роботою міністерств.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:
 • контакти з органами місцевого самоврядування;
 • ліцейний прес-центр, сайт навчального закладу;
 • телефони довіри.
 1. Збирають ідеї учнів навчальних груп стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 2. Представляють звіти роботи міністерства на Великій Раді ліцею.

 

Розділ 3

Стаття 1

Міністерство інформації: 

 • керівництво інформаційною роботою;
 • організація вернісажів;
 • підготовка матеріалів на сайт, випуск газети «Ліцеїст»;
 • художнє оформлення заходів.

 Міністерство освіти:  

 • підготовка та проведення учнівських зборів і виховних годин;
 • організація виставок кращих учнівських робіт;
 • організація і проведення інтелектуальних заходів;
 • організація участі у предметних тижнях, семінарах.

 Міністерство соціально-побутових питань та милосердя:

 • організація в підшефних установах;
 • організація благодійних акцій, волонтерство;
 • робота з ветеранами ВВВ;
 • соціальна допомога.

 Міністерство культури:

 • підготовка і проведення свят;
 • конкурсів;
 • концертів;
 • вечорів відпочинку;
 • дискотек;
 • розважальних заходів.

 Міністерство порядку та дисципліни:

 • організація чергування;
 • контроль за поведінкою учнів;
 • контроль за відвідуванням учнями занять;
 • робота з правопорушниками.

Міністерство виробництва

 • уроки виробничого навчання та випуск корисної продукції;
 • організація конкурсів «Кращий за професією»;
 • організація виставок готової продукції;
 • перевірка ТБ на уроках виробничого навчання.

 

Стаття 2

Вищий орган самоврядування – Велика Рада ліцею

 Вищим органом самоврядування є Велика Рада ліцею, яка скликається по мірі необхідності, і вирішує поточні важливі справи ліцейного життя.

 

Розділ 4 

Вибори

Стаття 1

Положення про вибори голови ради ліцею (президента)

Вибори голови ради ліцею та його заступників:

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х груп ліцею;

Голова обирається таємним голосуванням у визначений день колегією виборщиків.

Голова обирається простою більшістю голосів колегією виборщиків шляхом таємного голосування.

Голова обирається терміном не більше ніж на два роки.

Право бути обраним має кожен учень навчального закладу.

Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2

Голова правління самоврядування.

Права та обов’язки голови.

Голова є гарантом прав учнів, визначених законами.

Голова безпосередньо коригує і спрямовує роботу Міністерств і командирів груп.

Голова видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо ліцею.

Голова співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів ліцею.

Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

 

Стаття 3

Положення про Правління Учнівського Самоврядування

 

Актив учнівського самоврядування – орган влади учнів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визнає статут і дотримується законів ліцею.

Актив вирішує питання про порушення законів ліцею і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

Актив може подати клопотання до адміністрації ліцею про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником ліцею.

Актив організовує і сприяє організації різноманітних ліцейних заходів, направлених на покращення умов життя ліцею.

Актив контролює роботу командирів груп; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради ліцею.

Командир  – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками ліцею законів в межах групи, сприяє організації життя колективу груп.

Командира групи обирає колектив групи або призначає класний керівник та майстер в/н.

Командир групи звітується перед головою самоврядування, класним керівником, майстром в/н, адміністрацією ліцею.

Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі ліцею. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором ліцею.

Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.